Spacer po dawnym Wrocławiu. Pocztówki z lat 1885-1942

Marzena Smolak

53,00 PLN

Karty pocztowe utrwaliły obraz Wrocławia, który już nie istnieje – w wyniku unowocześniania miasta oraz z powodu późniejszych zniszczeń wojennych. Widzimy też nieliczne miejsca, które pozostały prawie niezmienione do dziś. Wybór ponad 220 pocztówek pochodzi w większosci ze zbiorów Elżbiety i Staniasława Klimków.

wersja: niemiecka, polska

Wydawnictwo: VIA NOVA

Księgarnia