SĄ W ŻYCIU RZECZY…

SZKICE Z SOCJOLOGII PRZEDMIOTÓW

Marek Krajewski

Nakład wyczerpany

Przedmioty są ważne nie tylko w roli małych pomocników, w pełni poddanych naszej woli. Są też istotne jako przeszkody stające nam na drodze, jako obiekty wyślizgujące się nam z rąk i je raniące, jako narzędzia psujące się wtedy, gdy są nam najbardziej potrzebne. Być może właśnie to problematyczność przedmiotów powinna zostać uznana za ich najważniejszą cechę, która sprawia, że nasz związek z nimi jest tak intensywny. Gdyby materialne obiekty były wyłącznie poddanymi naszym zamiarom narzędziami, doskonale przylegającymi do ręki i potrzeb, to byłyby one także zupełnie niezauważalne.

My zaś nie zdawalibyśmy sobie sprawy, jak kluczową rolę odgrywają one w naszym życiu. Problemy, których nam one dostarczają, kształtują specyfikę życia człowieka. Życia, którego znaczną część poświęcamy na zmaganie się z oporną, materialną rzeczywistością. Uznanie przedmiotów za problem i ich problematyczności za stan normalny powoduje, że nasze relacje z nimi stają się bardzo podobne do tych, które łączą nas z Innymi, a więc z tymi, których odmienność nieustannie przysparza nam kłopotów praktycznych i moralnych.

Marek Krajewski – socjolog, profesor UAM w Poznaniu (Instytut Socjologii). Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek: Kultury kultury popularnej (Poznań, 2003, wyd. II: 2005), POPamiętane (Gdańsk, 2006), Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej (Warszawa, 2010, wspólnie z Rafałem Drozdowskim). Redaktor i współredaktor naukowy książek W stronę socjologii przedmiotów (Poznań, 2005), Prywatnie o publicznym. Publicznie o prywatnym ( Poznań, 2007) Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika (Poznań, 2008), Handmade. Praca rąk w postindutrialnej rzeczywistosci (Warszawa, 2010). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998-2004) oraz pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto” (www.niewidzialnemiasto.pl).

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana

Księgarnia