Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego

Krzysztof Stefański

42,00 PLN

Problem poszukiwania „stylu narodowego” należy do najciekawszych zagadnień związanych z architekturą polską XIX i XX wieku. To szerokie i wielowątkowe zjawisko, choc już od lat wzbudza coraz większą uwagę, nie doczekało się do tej pory pełniejszego opracowania. Autor niniejszej książki postawił przed sobą zadanie przebadania roli i znaczenia tego problemu w odniesieniu do jednej tylko, choc jakże istotnej dziedziny: architektury sakralnej.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Księgarnia