Natura i miasto

Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku

Iwona Bińkowska

88 PLN

Książka Iwony Bińkowskiej jest efektem wielu lat pracy badawczej autorki i stanowi rodzaj ich podsumowania. Praca jest syntezą ukazującą najważniejsze parki, zieleńce i ogrody Wrocławia wraz z ich sztuką i architekturą w najważniejszym, dla formowania się dzisiejszego kształtu i charakteru miasta, czasie - w ponadstuletnim okresie od połowy XVIII wieku aż do początków XX stulecia. To piękna i bardzo cenna publikacja, ważna nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale także wielu innych miast środkowoeuropejskich.

Wydawnictwo: VIA NOVA

Księgarnia