Między prywatnym a publicznym

Życie codzienne we Wrocławiu w latach 1938-1944.

Joanna Hytrek-Hryciuk

53 PLN

Prekursorska publikacja, interesująco i bogato ilustrowana, wnikliwiebada czas, który stanowi tło dla późniejszego ddramatu wojennego, fanatycznej obrony Festung Breslau. Autorka analizuje okres utrwalonego władztwa nazistowskiego w Stadt Breslau, mówi o przeobrażaniu się codzienności mieszkańców i intelektualnego klimatu Wrocławia od roku 1938, ostatniego czasu „normalnego” życia mieszkańców miasta, do jesieni 1944 roku, po której nastąpiła zdeterminowana przez czynniki militarne jego samozagłada.

Książka powstała w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław.

Księgarnia