Landscape as house

Anna Fink

550 PLN

Landscape as house to projekt o nowych sposobach topograficznego życia w Alpach. Jest to osobista encyklopedia o tworzeniu “miejsca” dążącego do odzyskania więzi między ludźmi a ich środowiskiem życia. Ilustrując refleksje autorki na temat krajobrazu kulturowego jej rodzinnej miejscowości w Austrii, “pejzaż jako dom” znajduje nowe znaczenie dla życia w obrębie topografii, dziedzictwa rodzinnego, pamięci zbiorowej, rutyny i rytuału, oddalenia i sezonowych zmian. Edycja 30 prac autorki jest podpisana przez autorkę i opatrzona numerowanym kolażem fotograficznym.

Księgarnia