Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku

Krzysztof Eysymontt

Nakład wyczerpany

Książka dostępna w bibliotece Muzeum Architektury.

Pięknie wydana i bogato ilustrowana książka jest pierwszym, a zarazem kompletnym opracowaniem unikatowego w skali europejskiej zjawiska, jakim są dwory śląskie. Zawiera bogatą dokumentację fotograficzną ukazującą stan obecny obiektów, materiały ikonograficzne w postaci m.in. rysunków F.B.Wernera i B. Mannfelda, rycin F.G.Endlera czy T. Blatterbauera, fotografie archiwalne, a także rzuty wszystkich budynków oraz zachowane elementy wystroju. Redaktorem naukowym książki jest kustosz Muzeum Architektury, pani Beata Fekecz-Tomaszewska. Książka została nagrodzona przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2010.

Księgarnia