Architektura klasztorów cysterskich

Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie

Ewa Łużyniecka

58 PLN

Autorka w swej książce w pierwszej części omówiła początki zakonu cystersów w Europie (historia powstania i ogólne zasady funkcjonowania, najważniejsze cechy architektury pierwszych klasztorów, najważniejsze budowle średniowieczne). W drugiej części opisała konkretne polskie budowle (Lubiąż, Trzebnica, Mogiła, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Krzeszów, Rudy, Jemielnica). W podsumowaniu zawarła informacje dotyczące: zasad rozplanowania i wznoszenia klasztorów cysterskich na Śląsku, konstrukcji budowli, detali architektonicznych i kolorystyki). W publikacji zamieszczono bogaty materiał ilustracyjny: fotografie, plany szkice.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Księgarnia