Architektura a dekonstrukcja:

przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego

Cezary Wąs

100 PLN

W obrębie relacji między filozoficzną dekonstrukcją a architekturą wyróżnić można trzy podstawowe odmiany: pierwszą, w której filozofia dekonstrukcji zajmuje się pojęciami architektonicznymi, lecz nie wchodzi w żadne związki z rzeczywistą architekturą, drugą, w której dochodzi do współpracy Jacques’a Derridy z grupą zainteresowanych jego koncepcjami architektów i trzecią, w której dominację nad filozofią zyskują obiekty bądź stworzone przez architektów nowe koncepty dekonstrukcji. W książce poddano analizie owe trzy możliwości, przede wszystkim w odniesieniu do działalności Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego.

Wydawca: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Księgarnia