Projekt: miasto

Szkoły średnie

Zajęcia poświęcone zrównoważonemu rozwojowi miast. Wspólnie zastanowimy się, jakie elementy powinno posiadać dobre osiedle mieszkaniowe oraz jaki wpływ na jego funkcjonowanie ma rozmieszczenie małej architektury, zieleni czy punktów usługowych. W części praktycznej uczestnicy za pomocą przygotowanych szablonów stworzą swoje „osiedla idealne”. Warsztaty stanowią dobrą kontynuację lekcji „Zabawy z przestrzenią – wstęp do urbanistyki”. Czas trwania: około 90 minut. UWAGA! Zajęcia realizowane od stycznia 2019 roku.

Program zajęć edukacyjnych