Okna

Przedszkola

W trakcie pogadanki ilustrowanej slajdami dzieci poznają różne typy okien stosowane w architekturze oraz sposoby ich dekoracji. Dowiedzą się też czym dawniej wypełniano okna. Następnie każdy uczestnik zajęć otrzyma model okna wycięty z papieru wraz z okiennicami. Zadaniem dzieci będzie ozdobienie ich różnymi materiałami.

Czas trwania lekcji: około 45 minut.

Program zajęć edukacyjnych