Kopuła

Przedszkola

W trakcie ilustrowanej slajdami pogadanki dzieci poznają najsłynniejsze budowle świata zwieńczone kopułami. Każdy uczestnik zajęć otrzyma czarno-biały rysunek przedstawiający mauzoleum Tadż Mahal. Zadaniem dzieci jest uzupełnienie brakującej kopuły techniką kolażu. Dzieci otrzymają do dyspozycji bibułę, papier kolorowy oraz ścinki tkanin.

Czas trwania lekcji: około 45 minut.

Program zajęć edukacyjnych