Jak dawniej mieszkano?

Klasy 7–8

Interaktywna lekcja muzealna, w trakcie której uczniowie poznają na wybranych przykładach polską architekturę gotyku, renesansu, baroku i XIX wieku. W czasie zajęć uczniowie zostaną podzieleni na grupy. Każda z grup otrzyma plik akt i dokumentów dotyczących jednej postaci historycznej. Uczniowie, wykorzystując teksty źródłowe, plany architektoniczne i fotografie, mają za zadanie zaprezentować kolegom z klasy swojego bohatera, opisać jego dom oraz styl, w jakim był urządzony. Uwaga! Najlepiej udział w tej lekcji poprzedzić pozostałymi zajęciami z cyklu „Architektura w pudełku”.

Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny.

Program zajęć edukacyjnych