Dachy

Przedszkola

W trakcie pogadanki ilustrowanej slajdami i eksponatami muzealnymi dzieci dowiedzą się, czemu służą dachy i z jakich materiałów się je wykonuje. Każdy uczestnik zajęć otrzyma dwa czarno-białe wydruki. Na pierwszym z nich, przedstawiającym panoramę miasta z widocznymi dachami, usunięto w kilku miejscach rysunek pozostawiając puste, niezadrukowane pola. Zadaniem dzieci jest wycięcie brakujących fragmentów z drugiego wydruku i wklejenie ich we właściwe miejsce. Na zakończenie dzieci mogą pokolorować cały rysunek.

Czas trwania lekcji: około 45 minut.

Program zajęć edukacyjnych