Co to jest witraż?

Przedszkola

Lekcja osnuta na opowieści o witrażach prezentowanych na wystawie stałej w muzeum z wykorzystaniem dodatkowych plansz ukazujących warsztat witrażysty czy próbki szkieł i listew ołowianych. W drugiej części zajęć dzieci wykonują projekt witraża.

Czas trwania lekcji: około 1 godzina.

Program zajęć edukacyjnych