Zapis wykładu „Ogrody w renesansie”

Dorośli

Karta zawiera skrótowy zapis wykładu wygłoszonego w ramach projektu „Magia Ogrodów” przez dr Małgorzatę Szafrańską - kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie i autorkę publikacji na temat historii ogrodów. Przedstawia m. in. podstawowe zasady kompozycyjne ogrodów renesansowych, ich powiązanie z domem mieszkalnym oraz rodzaje układów ogrodowych i rolę geometrii w ich projektowaniu. Całość uzupełnia słowniczek najważniejszych pojęć.

Materiały do pobrania