Land art

Dzieci

Materialy doskonale utrwalą wiedzę zdobytą na zajęciach i zachęcą do dalszych poszukiwań na ten temat.

Materiały do pobrania