Laboratorium architektury

Nauczyciele

Laboratorium architektury to pilotażowy program, któremu przyświecają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest opracowanie propozycji zajęć pozwalających na włączenie edukacji architektonicznej do programu nauczania wczesnoszkolnego. Drugim celem jest uwrażliwienie dzieci, także z niepełnosprawnościami, na przestrzeń, w której żyją, oraz pokazanie, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale i oprawa naszego życia codziennego, mająca bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy.

Projekt będzie realizowany z dwoma klasami ze Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu. Część zajęć zostanie przeprowadzona z zaproszonymi dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi, niesłyszącymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym komponentem „Laboratorium architektury” jest cykl warsztatów architektonicznych, podzielony na trzy bloki tematyczne realizowane odpowiednio w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. Zaprojektowane są według zasady „zobacz-pomyśl-zadziałaj”, a realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów oraz specjalnie zaprojektowanych pomocy edukacyjnych.

Blok pierwszy: „Architektura i zmysły” (I klasa SP)

Naszym celem jest przełamanie myślenia o architekturze jako jedynie o inżynierii wznoszenia konstrukcji czy zestawie określonych stylem epoki brył. Chcemy, aby poprzez eksperymenty dzieci dostrzegły architekturę nie tylko przy użyciu zmysłu wzroku, ale również pozostałych trzech: węchu, słuchu oraz dotyku. Zajęcia stworzą bazę do płynnego przejścia od zmysłowego odczuwania architektury do technicznych jej aspektów.

Blok drugi: „Jak działa architektura” (II klasa SP)

Na tę część składa się cykl spotkań poświęconych poszczególnym „częściom składowym” mającym wpływ na proces projektowania budynków. Chcemy uzmysłowić dzieciom, z czego składa się architektura i jakie zagadnienia techniczne wpływają na jej kształt. Poprzez wspólne eksperymenty uczestniczki i uczestnicy zapoznają się m.in. z takimi pojęciami, jak skala, konstrukcja, plan, moduł czy symetria. Poznają również rolę koloru i światła w architekturze.

Blok trzeci: „Ja i architektura” (III klasa SP)

Spotkania w ramach ostatniej części projektu będą stanowiły próbę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Chcemy, aby dzieci poczuły swoją sprawczość w kształtowaniu otoczenia oraz miały świadomość, jak ono wpływa na ich samopoczucie fizyczne, psychiczne oraz poczucie przynależności i tożsamości kulturowej. Nasza inicjatywa zakłada również stworzenie pomocy edukacyjnych w formie książki z ćwiczeniami oraz filmów, które mogą stanowić bazę do przeprowadzenia zajęć z edukacji architektonicznej przez nauczycielki i nauczycieli w ich placówkach. Wszystkie materiały będą bezpłatnie udostępnione na stronach internetowych projektu.

Koordynatorki projektu: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek

Identyfikacja wizualna: Paweł Mildner

Kontakt: edukacja@ma.wroc.pl

Partnerzy:

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Katarynka

Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu

Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Materiały do pobrania