Pierścień Karla Friedricha Schinkla za rok 2018 dla dra Jerzego Ilkosza

Z wielką radością informujemy, że 29 października 2018 r. dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu dr Jerzy Ilkosz otrzymał Pierścień Karla Friedricha Schinkla za rok 2018. Jest to jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień dla osób i instytucji zajmujących się ochroną zabytków.

Republika Federalna Niemiec odznaczyła dra Jerzego Ilkosza za jego szczególne zasługi przy zabezpieczaniu Archiwum Budowlanego we Wrocławiu oraz za swoje badania nad wrocławską architekturą modernistyczną.

Niemiecki Komitet Narodowy Ochrony Zabytków został założony w 1973 roku i od 1978 roku przyznaje to zaszczytne wyróżnienie. Dr Jerzy Ilkosz jest, po nieżyjącym już profesorze Janie Zachwatowiczu z Warszawy, drugim Polakiem, który dostąpił takiego zaszczytu.

Gratulujemy!

fot. Björn Bernat, Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz

Aktualności