PIĘKNY WROCŁAW

wystawa laureatów konkursu

wystawa czynna do 30 września 2017 roku

Wystawa prezentuje obiekty zrealizowane w roku 2016, nagrodzone w obecnej edycji konkursu. Celem konkursu na najlepszą realizację architektoniczną PIĘKNY WROCŁAW jest promowanie nowej architektury Wrocławia i raz w roku uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych w tej dziedzinie. Obiekty do konkursu może zgłosić każdy.

Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Zasadą jest, że wybiera się najlepsze obiekty spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. budynek lub obiekt użyteczności publicznej

  2. budynek mieszkalny, wielorodzinny

  3. budynek mieszkalny, jednorodzinny

  4. budynek produkcyjny, przemysłowy

  5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

W tym roku zostanie przyznana nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego (nagrodę przyznaje się co 2 lata).

Nagrody mają charakter honorowy. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii oraz nagrodę główną - GRAND PRIX.

Aktualności