NOWE STUDIUM WROCŁAWIA

wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu

2 - 31 października 2017 r. / pn-pt / godz. 13:00-18:00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną oraz ogólne kierunki rozwoju, opracowywany dla całego obszaru miasta. Choć nie jest aktem prawa miejscowego, to jego ustalenia są istotne dla społeczeństwa, gdyż wpływają na funkcjonowanie i wygląd miasta.

Od 2 października rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października i będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta oraz do złożenia swojej uwagi. Projekt będzie udostępniony dla Państwa od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury. Ponadto, 11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, odbędą się dyskusje publiczne. Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność, drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura.

Uwagi można składać od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli od 2 października, aż do 22 listopada.

Więcej szczegółowych informacji, dotyczących pracy nad projektem Studium, znajduje się na stronie internetowej www.zaplanuj.wroclaw.pl.

Aktualności

Patchwork. The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak wśród najlepszych architektonicznych książek na świecie!

Aktualne wydarzenia

11 października 2017

11 października w Deutches Architekturmuseum we Frankfurcie zostaną wręczone nagrody DAM Architectural Book Award dla 10 najlepszych książek architektonicznych wydanych w 2017 roku. Laureatem nagrody, a zarazem jedyną nagrodzoną publikacją wydaną w Polsce, została angielska wersja monografii Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak autorstwa Michała Dudy z Muzeum Architektury we Wrocławiu!