Kolekcja Emila Noellnera w zbiorach Muzeum Architektury

30 września 2017 roku

Muzeum Architektury zakupiło niedawno odnalezioną, nieznaną spuściznę wybitnego wrocławskiego architekta, malarza i konserwatora Emila Noellnera (1847-1916). Był twórcą cenionym przez współczesnych, m.in. za wystrój malarski najbardziej reprezentacyjnych wnętrz Niemiec: sal audiencyjnych na zamku w Królewcu i w ratuszu w Lubece, a także sali posiedzeń w ratuszu we Wrocławiu. Do II wojny światowej we wrocławskiej hali targowej przy ul. Piaskowej znajdował się jego wielkoformatowy obraz z widokiem placu Nowy Targ wykonany w 1908 roku. Liczne malowidła jego autorstwa zdobiły kościoły i historyczne rezydencje Dolnego Śląska.

Kolekcja obejmuje 130 obiektów (125 prac własnych i 5 prac innych artystów). Wśród nich jest 80 nieoprawionych obrazów, 17 rysunków, 20 projektów, 5 fotografii. Prace powstały w 4 ćw. XIX i początku XX wieku. Są zróżnicowane tematycznie, stylistycznie i technicznie. Kolekcja, którą opracowuje dr Magda Ławicka, przedstawia wysoką wartość artystyczną ze względu na znaczną ilość bardzo dobrych jakościowo rysunków i obrazów. Również nie do przecenienia jest jej wartość historyczna, gdyż prace Noellnera dokumentują wygląd i stan zachowania znanych dzieł architektury na przełomie XIX i XX wieku, a także już dziś nieistniejące fragmenty pejzażu miejskiego we Wrocławiu, w Hamburgu, Brunszwiku, Metzu oraz w innych miejscowościach np. w Lotaryngii i Limburgii.

Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności