Hala Stulecia we Wrocławiu. Konserwatorski Plan Zarządzania

22.08.2016

Opracowany przez zespół specjalistów w 2015 roku dla Hali Stulecia Konserwatorski Plan Zarządzania (Conservation Management Plan, CMP) jest narzędziem umożliwiającym prawidłowe zarządzanie tak cennym obiektem historycznym.

Dokument opisuje historię Hali Stulecia, prezentuje jej niezaprzeczalne wartości architektoniczne i zawiera szczegółowe wytyczne konserwatorskie.

Studium powstało dzięki wsparciu The Getty Foundation w ramach programu „Keeping it Modern”.

Hala Stulecia we Wrocławiu. Konserwatorski Plan Zarządzania, red. Jerzy Ilkosz, Hana Červinková, Grzegorz Grajewski, Jadwiga Urbanik, Wrocław 2016, 646 s.

Książka będzie dostępna w bibliotece Muzeum Architektury.

Aktualności

Pawilony_pavilions

wykład

Aktualne wydarzenia

wtorek, 15 października g. 18:00

Modernistyczne pawilony miały być gwarancją zachowania sąsiedzkiej tożsamości. Pełniły rolę miejsc spotkań, robiono tam zakupy i korzystano z lokalnych usług. Dziś niektóre z tych budynków są opuszczone i czekają na wyburzenie. Inne wciąż dobrze prosperują, choć są zaniedbane, pokryte nadmiarem reklam i banerów. Podczas najbliższego spotkania poznamy historie kilku z tych wyjątkowych obiektów oraz rozważymy możliwości znalezienia dla nich nowych programów funkcjonalnych.

blok #1 | Architektura PRL

cykl wydarzeń w MA

Aktualne wydarzenia

październik 2019

“Niechaj nowy okres cechuje swoboda twórczości. Niechaj nikt nie lęka się nowatorstwa, eksperymentatorstwa, niechaj każdy uczy się na zdobyczach architektury innych krajów (…) Uczmy się, nie naśladując ślepo wzorów, ale czerpiąc dla naszego budownictwa zewsząd wszystko, co wartościowe, racjonalne, mądre, ładne, tanie, ażeby przetwarzając własne i cudze zdobycze tworzyć polską architekturę socjalistyczną, która chyba może stać się naszym wkładem do ogólnoludzkiego dorobku kulturalnego”.