Hala Stulecia we Wrocławiu. Konserwatorski Plan Zarządzania

22.08.2016

Opracowany przez zespół specjalistów w 2015 roku dla Hali Stulecia Konserwatorski Plan Zarządzania (Conservation Management Plan, CMP) jest narzędziem umożliwiającym prawidłowe zarządzanie tak cennym obiektem historycznym.

Dokument opisuje historię Hali Stulecia, prezentuje jej niezaprzeczalne wartości architektoniczne i zawiera szczegółowe wytyczne konserwatorskie.

Studium powstało dzięki wsparciu The Getty Foundation w ramach programu „Keeping it Modern”.

Hala Stulecia we Wrocławiu. Konserwatorski Plan Zarządzania, red. Jerzy Ilkosz, Hana Červinková, Grzegorz Grajewski, Jadwiga Urbanik, Wrocław 2016, 646 s.

Książka będzie dostępna w bibliotece Muzeum Architektury.

Aktualności