Dr Jerzy Ilkosz laureatem Nagrody Jože Plečnika!

14 września 2022 roku

Dr hab. Jerzy Ilkosz został uhonorowany nagrodą Jože Plečnika - najważniejszym architektonicznym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Architektów Czeskich!

Nagroda ta przyznawana jest od 2018 roku wybitnym twórcom z Czech i Słowacji. W tym roku, z okazji czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz 150. rocznicy urodzin Jože Plečnika, postanowiono, by nagroda stała się również wyróżnieniem dla twórców z Europy Środkowej, którzy w sposób znaczący przyczynili się do rozwoju architektury oraz obrony dziedzictwa kulturowego. W tym celu organizatorzy zwrócili się do organizacji zawodowych z Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii, aby ci przesłali swoje nominacje.

Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej wytypowało pięć osób:

• Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka z krakowskiego Biura Projektów Lewicki-Łatka,

• Ewę Nekandę-Trepkę - wieloletnią stołeczną konserwator zabytków, która w latach 2012–2020 była dyrektorką Muzeum Warszawy,

• Jerzego Ilkosza - badacza architektury i historyka, który przez 22 lata pełnił funkcję dyrektora jedynego w Polsce Muzeum Architektury we Wrocławiu,

• Krzysztofa Pawłowskiego - uznanego specjalistę w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji miast, od 2006 roku członka Francuskiej Akademii Architektury.

Uroczystość wręczenia nagród z udziałem prezydenta Republiki Czeskiej Miloša Zemana odbyła się 14 września na Zamku Praskim na Hradčanach. Spośród reprezentantów Polski, nagrodę zdobyli wszyscy nominowani.

Jože Plečnik (1872-1957) był wybitnym słoweńskim architektem. Z nominacji pierwszego prezydenta Czechosłowacji, Tomáša Masaryka, był głównym architektem Hradčan. To jemu Praga zawdzięcza restaurację Zamku i zaadaptowanie go na siedzibę rządu nowo powstałego państwa. Do jego najważniejszych realizacji należą m.in. Dom Zachlera w Wiedniu, kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Pradze czy gmach Biblioteki Narodowej w Lublanie. Jože zajmował się również tworzeniem mebli, tkanin raz przedmiotów codziennego użytku. Opracowywał też plany oraz studia urbanistyczne.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Aktualności

Architektura w dialogu: modernizm w Brazylii i Polsce w drugiej połowie XX wieku

wykład Viniciusa Libardoniego

Aktualne wydarzenia

piatek 9 grudnia 2022 roku, g. 18.00

Prezentowana w naszym muzeum wystawa prac Viniciusa Libardoniego „Memento” jest sposobem na upamiętnienie – a może niekiedy „odpomnienie”? – nieistniejących już lub zupełnie do samych siebie niepodobnych ikon. W cyklu monochromatycznych grafik mieszkający we Wrocławiu brazylijsko-włoski artysta i architekt portretuje 8 powojennych gmachów z różnych miast Polski. Podczas wykładu twórca zestawi je z analogicznymi gmachami powstałymi w jego ojczystym kraju, dla którego architektura modernistyczna stanowi ważną częścią współczesnej lokalnej tożsamości.