Sybilla 2016 dla Muzeum Architektury we Wrocławiu

16 maja 2017

Ekspozycja prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu w ramach programu architektonicznego Europejskiej Stolicy Kultury Wroclaw 2016 została nagrodzona w kategorii wystaw przyrodniczych i technicznych. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy pozostałym laureatom!

DROGA KU NOWOCZESNOŚCI. Osiedla Werkbundu 1927-1932

31.03 – 05.06.2016

Wierzono, że mogą zmienić człowieka i jego życie. Trwale wpłynąć na krajobraz architektoniczny i zapoczątkować nowy sposób myślenia o budowie mieszkań. Były wyrazem przekonania, że w nowoczesnym, demokratycznym świecie możliwe jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludności, a tym samym stworzenie nowego, świadomego swych wyborów społeczeństwa.

Weissenhof, Nový Dům, WuWA, Neubühl, Lainz, Baba - eksperymentalne osiedla Werkbundu zbudowane w Europie w latach 1927-1932 w znaczącym stopniu wpłynęły na rozwój architektury światowej. Jest ich zaledwie sześć – w Niemczech, Polsce, Czechach, Szwajcarii i Austrii – i to właśnie one symbolizują „architektoniczno-urbanistyczną rewolucję” pierwszej połowy XX wieku. Są dziedzictwem kulturowym nadzwyczajnej rangi, odzwierciedleniem historii ruchów polityczno-społecznych w Europie, świadectwem rozpowszechniania architektury modernizmu, a dzisiaj i w przyszłości ambitnym wyzwaniem w dziedzinie ochrony zabytków. Wystawa „Droga ku nowoczesności”, prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu od 31 marca do 5 czerwca 2016 roku, po raz pierwszy przedstawiała wszystkie wzorcowe osiedla w jednym miejscu. Dzięki współpracy sześciu miast i związanych z nimi instytucji, można było zobaczyć historyczne plany, projekty architektoniczne i dokumenty, makiety wszystkich osiedli i pojedynczych domów, a także archiwalną i współczesną dokumentację fotograficzną, oryginalne meble, elementy wystroju wnętrz i sprzęty domowe.

Wystawie towarzyszyło wydawnictwo „Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927 - 1932” opracowane w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i czeskiej.

Aktualności