Archiwum budowlane

Archiwum Budowlane Wrocławia

Archiwum Budowlane Wrocławia, będące od 2000 roku oddziałem wrocławskiego Muzeum Architektury, jest największym w kraju zbiorem planów budowlanych obejmujących okres od XIX wieku do 1945 roku. Ten cenny zbiór zachował się w niemal 90% i został poszerzony o bogatą kolekcję zdjęć dotyczących architektury Wrocławia.

Obecnie w zbiorach Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia znajduje się ponad trzysta tysięcy projektów, planów, fotografii i dokumentów archiwalnych dotyczących wrocławskich obiektów sakralnych i budynków użyteczności publicznej, jak Hala Stulecia, gmach Sądu, Ogród Zoologiczny, szkoły i wyższe uczelnie, domy towarowe, więzienia oraz budynki mieszkalne. Wśród nich znajdują się projekty najwybitniejszych architektów europejskich XIX i XX wieku: Maksa Berga, Hansa Poelziga, Ericha Mendelssohna, Richarda Plüddemanna, Adolfa Radinga, Heinricha Lauterbacha i innych.

Zaawansowany wiek materiałów i ich szczególna podatność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, praktycznie uniemożliwiają tradycyjne upowszechnianie. Z tego względu Muzeum Architektury od kilku lat podejmuje działania zmierzające do pełnej digitalizacji zbiorów, pozwalającej na ich szybkie, skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne dla archiwaliów upowszechnianie. Zdigitalizowane plany architektoniczne, dokumenty i fotografie, są szczegółowo opisywane w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim – a następnie nieodpłatnie udostępniane na stronie internetowej Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia

Cieszyńskiego 9

50-136 Wrocław

+48 71-347-16-96, +48 71-344-48-21

muzeum@ma.wroc.pl

Czytelnia Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia

Od 14 maja 2020 roku do odwołania czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

+48 71-347-16-96, wew. 335

czytelnia@ma.wroc.pl