PIĘKNY WROCŁAW

Wystawa laureatów konkursu

11 czerwca 2019 roku, g. 14

Wystawa prezentuje obiekty zrealizowane w roku 2018, nagrodzone w obecnej edycji konkursu. Celem konkursu na najlepszą realizację architektoniczną PIĘKNY WROCŁAW jest promowanie nowej architektury Wrocławia i raz w roku uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych w tej dziedzinie. Obiekty do konkursu może zgłosić każdy.

Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Zasadą jest, że wybiera się najlepsze obiekty spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. budynek lub obiekt użyteczności publicznej

  2. budynek mieszkalny, wielorodzinny

  3. budynek mieszkalny, jednorodzinny

  4. budynek produkcyjny, przemysłowy

  5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

  6. nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego

W konkursie przyznawane są nagrody o charakterze honorowym:

nagroda główna - GRAND PRIX

nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Święta Wrocławia – **11 czerwca 2019 r., o godz. 14.00 **w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie także PIKNIK Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ARCHITEKTURY:

KIEDY: Wtorek, 11 czerwca br., g. 16.00 GDZIE: Archi-box (skwer przed Muzeum Architektury we Wrocławiu)

Organizator: SARP oddział Wrocław

Partnerzy: Urząd Miejski Wrocławia / Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Współorganizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP

News

blok #1 | Architektura PRL

cykl wydarzeń w MA

Current events

październik 2019

“Niechaj nowy okres cechuje swoboda twórczości. Niechaj nikt nie lęka się nowatorstwa, eksperymentatorstwa, niechaj każdy uczy się na zdobyczach architektury innych krajów (…) Uczmy się, nie naśladując ślepo wzorów, ale czerpiąc dla naszego budownictwa zewsząd wszystko, co wartościowe, racjonalne, mądre, ładne, tanie, ażeby przetwarzając własne i cudze zdobycze tworzyć polską architekturę socjalistyczną, która chyba może stać się naszym wkładem do ogólnoludzkiego dorobku kulturalnego”.

Jacek Maślankiewicz - malarz

Current exhibitions

6.09-13.10.2019

Serdecznie zapraszamy na wystawę prezentującą twórczość Jacka Maślankiewicza. Artysta z ogromną determinacją wierzy w sens malarstwa, odkrywając ciągle jego możliwoci. Bogata materia malarstwa jego obrazów, poparta fascynacją kolorem, nawiązuje do najlepszych tradycji powojennych dokonań polskich kolorystów. Wystawa potrwa w MA do 13 października 2019 roku. Zapraszamy na otwarcie wystawy w czwartek, 5 września o g. 17.00

in the rear view mirror: combustion architecture

The exhibition has been extended to 29.09 !

Current exhibitions

29.06-29.09.2019

Cars are one of the most important achievements of 20th century technology. In just one hundred years, millions of kilometers of roads have been created for millions of cars, with new buildings growing next to them: petrol and service stations, garages, motels, restaurants, housing estates and even entire cities. With courage that equaled only racing drivers, architects proposed heroic constructions using the latest technological advances. It only stopped during the fuel crisis, which coincided with the birth of environmental awareness and postmodernists starting to ridicule the seriousness of modernist ideals…

SYBILLA 2018

LEON TARASEWICZ - grand prix and temporary exhibition award

Current events

Sybille 2018 has been awarded! We are delighted to announce that in the 39th Competition for the Museum Event of the Year Sybilla, our last year’s exhibition “LEON TARASEWICZ” received as many as two statuettes. The exhibition was awarded with Sybil for the temporary exhibition and GRAND PRIX of the entire competition. We are honored and thank you for such a great distinction. At the same time we congratulate all other winners and participants.